TEV – föreningen för privatpraktiserande tandläkare inom Tandläkarförbundet

TEV är en medlemsförening för alla privatpraktiserande tandläkare som vill vara en del av Sveriges Tandläkarförbund, yrkesorganisationen som samlar 7 500 tandläkare till en gemensam stark samhällsröst för odontologiska frågor.