Bli medlem

Sveriges Tandläkarförbund är tandläkarnas gemensamma yrkesorganisation, som samlar alla tandläkare. Vi driver tandläkarnas professionsfrågor, både inom tandläkarkåren och i relationen till myndigheter och tandvården. Vi arbetar också med munhälsofrågor för den breda allmänheten. För att vi ska kunna fortsätta vara ett starkt Tandläkarförbund är det viktigt att du är med. Din röst behövs!

Du som är privatpraktiserande tandläkare får ditt medlemskap i Tandläkarförbundet via riksföreningen Tandläkare – Egen Verksamhet (TEV). Det finns många frågor som är särskilt viktiga för oss privatpraktiserande tandläkare. Vi är nu över 1700 medlemmar i TEV, och vi växer stadigt. Vill du vara med och påverka vår nutid och framtid? Bli medlem du också!

TEV är riksföreningen för dig som driver ditt eget tandvårdsföretag eller är kostnadsställeansvarig inom Praktikertjänst AB. TEV bevakar de frågor som Tandläkarförbundet driver ur ett privattandläkarperspektiv. Du som är anställd tandläkare, antingen privat eller offentligt, blir medlem i Sveriges Tandläkarförbund genom riksföreningen Tjänstetandläkarna som har en profilerad facklig verksamhet med särskilt stöd för dig som är anställd.

Individuellt medlemskap

Inom Sveriges Tandläkarförbund driver TEV frågan om individuellt medlemskap, även kallat enskilt medlemskap eller direktmedlemskap. TEV anser att den nuvarande strukturen med fyra riksföreningar är överflödig, och att alla istället borde få bli medlemmar direkt i Sveriges Tandläkarförbund, som i så fall skulle få ett utvidgat ansvarsområde och byggas ut med den kompetens som nu finns i riksföreningarna. Resten av Sveriges Tandläkarförbund är ännu inte redo för denna förändring, så än så länge behöver du teckna ditt medlemskap genom TEV.

Du kan ansöka om medlemskap på tre olika sätt:

1. Fyll i din ansökan direkt på webben

2. Fyll i och skicka in denna ansökningsblankett: anm-blankett-TEV.
Posta den till TEV, Box 1217, 111 82 Stockholm

3. Maila till info.tev@stlf.se

Varmt välkommen till TEV!