Styrelseprotokoll

Styrelsen i Tandläkare – Egen Verksamhet vill ha en öppen dialog med medlemmarna. Därför har styrelsen beslutat att publicera sina sammanträdesprotokoll på webbplatsen.

Vissa punkter på styrelsesammanträdena behandlar Sveriges Tandläkarförbund, som inte har beslutat att publicera sina protokoll. De punkterna är därför markerade med ”konfidentiellt”, och TEV:s protokoll publiceras inte i sin helhet.

sammandrag-styrelseprotokoll-TEV-150608

sammandrag-styrelseprotokoll-TEV-150821

sammandrag-styrelseprotokoll-TEV-151001

sammandrag-styrelseprotokoll-TEV-151110

sammandrag-konstituerande styrelseprotokoll-TEV-151120

sammandrag-styrelseprotokoll-TEV-160101

sammandrag-styrelseprotokoll-TEV-160307

sammandrag-styrelseprotokoll-TEV-160422

styrelseprotokoll-percapsulam-TEV-160510

sammandrag-styrelseprotokoll-TEV-160817

sammandrag-styrelseprotokoll-tev-161006

TEV-styrelseprotokoll 1-2017-sammandrag

TEV-styrelseprotokoll 2-2017-sammandrag

TEV-styrelseprotokoll 3-2017-sammandrag

TEV-styrelseprotokoll 4-2017-sammandrag

TEV-styrelseprotokoll 5-2017-sammandrag

TEV-styrelseprotokoll 6-2017-sammandrag