TEV – föreningen för privatpraktiserande tandläkare inom Tandläkarförbundet

TEV står för Tandläkare – Egen Verksamhet. Vi är en medlemsförening för alla privatpraktiserande tandläkare inom Sveriges Tandläkarförbund. Det går inte att ha ett direktmedlemskap i Sveriges Tandläkarförbund, utan du som är privatpraktiserande tandläkare får ditt medlemskap genom TEV. TEV driver privattandvårdens frågor inom Sveriges Tandläkarförbund men också gentemot myndigheter och övriga delar av de offentliga samhället.

Sveriges Tandläkarförbund är yrkesorganisationen som samlar Sveriges tandläkare till en gemensam stark samhällsröst för odontologiska frågor. Tandläkarförbundets medlemmar utgörs av privatpraktiserande tandläkare, anställda tandläkare, odontologiska lärare och tandläkarstuderande.


Läs senaste medlemsbrevet

Se alla Aktuella aktiviteter och nyheter >>

Vi i TEV digitaliserar oss
Vi i TEVs styrelse jobbar sedan en tid med ett helt digitalt system för att effektivisera vårt styrelsearbete till gagn för dig som medlem.

Nyheter

Svenska Tandläkare-Sällskapets odontologiska forskningskonferens,

med tema ”Vetenskap och klinik i samverkan”, ägde rum i början av april i Malmö, och var mycket lyckad med många deltagare. Konferensen var inspirerande och det blev väldigt tydligt att man även från privatsidan ska kunna delta i forskningsprojekt. Vi från TEV kommer att arbeta hårt för att denna möjlighet ska utökas. Det är angeläget med kliniknära forskning. Mer information kommer i Tandläkartidningen inom kort.

Svenskarna älskar sin tandvård och allra mest den privata…

Svenskarna är fortsatt fantastiskt nöjda med sin tandvård visar Svenskt Kvalitetsindex nya mätning av tandvården i Sverige. Av de branscher Svenskt Kvalitetsindex årligen mäter fortsätter tandvården att ha de allra nöjdaste kunderna. Med en kundnöjdhet på 79,2 har tandvården som bransch en ohotad förstaplats. http://www.kvalitetsindex.se/nyhet-tandvard-2019/

Verksamhetsutveckling – riksstämman som får bitarna på plats”

…är temat för årets Odontologiska riksstämma som äger rum i Stockholm den 13–15 november. Och liksom tidigare år kommer vi i TEV att finnas med på Tandläkartorget i utställningshallen på Swedental.
Läs mer på https://tandlakarforbundet.se/riksstamman/

Läs chatten om mun och tänder på SVTs webb

En app som påminner äldre att borsta tänderna testas nu inom Folktandvården i Jönköping. Appen riktar sig till personer som drabbats av exempelvis demenssjukdomar.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/ny-app-ska-paminna-aldre-om-tandborstning

TLV föreslår ändringar i tandvårdsstödet

Nu är förslaget för förändringar i det statliga tandvårdsstödet ute på remiss. I år handlar förändringarna främst om röntgen och om undersökningar.
https://www.tlv.se/tandvard/foreskrift-om-tandvardsstodet.html

Vad har IVO sett?

Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för verksamhetsåret 2018. https://www.ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter-2019/rapport-vad-har-ivo-sett-2018.pdf

Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 2017 samt arbetsmarknadsstatus 2016

Nu finns det ny statistik från Socialstyrelsen om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 2017 samt arbetsmarknadsstatus 2016.