Praktikplats för nyanlända tandläkare

Processen för att få svensk legitimation för tandläkare utbildade utanför EU/EES är onödigt lång och när vi nu ser en stor invandring från länder såsom Syrien är behovet av att få göra praktik/auskultering extra stort.

TEV:s styrelse utreder just nu vilka krav som ställs för en praktikplats. Vad krävs av handledaren och vad krävs av den kliniska utbildningen, för att praktiken ska bli godkänd? Socialstyrelsen har inte kunnat svara på detta riktigt tydligt så TEV försöker nu att få till stånd mer tydliga riktlinjer.

Denna information om praktik kommer från Socialstyrelsen:

En praktik gör att man får en förståelse för hur tandläkaryrket utövas i Sverige, det utvecklar yrkessvenskan och förbättrar avsevärt förutsättningar att snabbt ta sig igenom Socialstyrelsens valideringsprocess. Det finns behov av dels en kortare praktik/auskultation inför Socialstyrelsens kunskapsprov där man går vid sidan om ordinarie personal, och dels behov av längre så kallad praktiktjänstgöring som är ett krav i Socialstyrelsens process (se steg 4 på denna sida: http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/utbildadiannatland/tandlakare )

Om du och din tandläkarklinik kan erbjuda dessa typer av praktikplatser så kontakta Arbetsförmedlingen på telefon 0771-416 416 och ange köval 6. Om ni enbart har möjlighet att erbjuda praktik om ni får ett handledararvode (800 kr /dag i tre veckor) uppge det, och säg att ni bara kan ta emot sökande där praktik sker genom insatsen ”Yrkeskompetensbedömning”.
Det finns annars möjlighet att ta emot för en längre praktik.

Efter att ni anmält intresse kan en process för att få en praktikant se ut så här:

  1. Arbetsförmedlaren på ert lokala arbetsförmedlingskontor kontaktar er för att fråga om ni har möjlighet att ta emot en praktikant.
  2. Den tilltänkta handledaren och den arbetssökande träffas eller talas vid per telefon så att ni kan bilda er en uppfattning om personen har tillräckliga språkkunskaper för att kunna tillgodogöra sig en praktik. Det är också en chans att fråga om vad den arbetssökande har för utbildning och arbetslivserfarenheter.
  3. Om ni är överens om en praktikplats så fyller ni i ett kort dokument från Arbetsförmedlingen med information om praktiken.
  4. Praktiken genomförs som planerat
  5. Om insatsen skett i form av yrkeskompetensbedömning betalar Arbetsförmedlingen ut ett belopp på 12 000 kr (800×15).

Att auskultera/praktisera, där man går vid sidan om ordinarie personal, kräver ingen legitimation eftersom man inte utövar yrket. Ska man däremot göra en praktiktjänstgöring som är ett krav i Socialstyrelsens process krävs ett särskilt förordnande vilket beskrivs på Socialstyrelsens hemsida (se länk ovan).