Ordförandebrev TEV nr 1 2020

Välkommen till ett nytt år och ett nytt decennium!

Vi har som tandläkare haft 20 år med otroligt bra förutsättningar i Sverige. Detta kan vi inte ta för givet och ett av mina mål som er nya ordförande är att de kommande åren skall bli minst lika bra eller bättre! Vi är inte så många, och för att som tandläkare kunna ha något att säga till om mot politiker, myndigheter och andra organisationer ger det styrka om vi kan samlas som en enhet. Likt vår syskonorganisation Privattandläkarna som agerar för våra företag kommer jag att jobba för odontologisk kvalitet inom TEV och Sveriges Tandläkarförbund.

Individuellt medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund är som ni vet prio ett. Varumärket STF måste stärkas mot våra medlemmar och utåt. Jag vill också verka för att vår grundutbildning och efterutbildning/fortbildning blir än bättre. Efterutbildning är inte bara kul utan också en viktig kvalitetsparameter. Är det dags för ett obligatorium? Jag tror det i någon form! Vi får inte halka efter då det gäller kvalitén i vårt arbete. Ett annat prioriterat mål för oss i TEV är att vinna tillbaka medlemmar. Det är alltför många kollegor som inte är med.

Jag också otroligt tacksam för era synpunkter om vad vi kan göra för att förbättra vårt samarbete, en medlemsdialog är både vitaliserande och berikande för tandvården. Jag vill med dessa rader tacka för förtroendet och uttrycka min stolthet över att vara tandläkare och få vara er ordförande. Skriv till mig och följ mig på sociala medier. Var engagerad och njut av livet.

Vi ses
Patrik Andrén
Ordförande TEV
patrik.andren@tandlakarnaandren.se
@tdlpatrik

Läs alla medlemsbrev