Är patienter med pacemaker en riskfaktor i kliniken?

Många av våra patienter idag har någon form av implanterbar apparatur som stöttar hjärtat vid behov, t ex pacemaker eller defibrillator. I olyckliga fall kan den apparatur som finns på tandläkarmottagningen ge upphov till en elektromagnetisk interferens som skadar patienten.

Läs mer:https://tandlaegebladet.dk