Boktips ”Estetisk Tandvård”

Estetisk Tandvård är en grundbok, skriven av av Hilda Zollitsch och Cecilia Ömo, som vänder sig till tandläkare och tandläkarstudenter med intresse för estetisk tandvård. Boken behandlar ämnen som fotografering, färglära och smile design.

Boken är den första i sitt slag på svenska, och utgår från svenska förhållanden. Fokus ligger på Sverker Toreskogs minimalinvasiva arbetssätt, som inte kräver omfattande och komplicerade protetiska och kirurgiska insatser.

Beställ boken från Gothia förlag: