FDA-rapport om amalgam och metaller i implantat

Den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket – Food and Drug Administration (FDA) har nyligen genomfört en systematisk litteraturgenomgång, där man analyserade tillgängliga epidemiologiska studier om amalgams hälsomässiga effekter. Samtidigt publiceras en rapport om biologiska effekter av metaller i implantat.
Läs mer: https://www.tannlegetidende.no