Socialstyrelsens lägesrapport 2020

Rapport om tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Läs sidan 89 om tandvård.