Kompensation för förlorade subventioner i tandvårdens högkostnadsskydd

Regeringen vill kompensera tandvårdspatienter som riskerar att gå miste om de subventioner de har rätt till inom ramen för högkostnadsskyddet. Förslaget skickas nu på remiss i syfte att regeringen inom kort ska kunna överlämna en proposition till riksdagen.

Läs mer på regeringen.se
Ta del av propositionen på regeringen.se