Enkät – Vad tycker du om obligatorisk efterutbildning?

Vi på TEV vill gärna få in underlag och åsikter i frågan. Svara gärna på frågorna. Vi gör en sammanställning och återkommer med mer information.

14

1. Tycker du att utbildning är en färskvara?

Kommentar
16

2. Tycker ni att TEV ska driva frågan om obligatorisk efterutbildning?

Kommentar