Rapport om förekomst av Covid 19 inom olika yrkesgrupper (del2)

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en rapport som visar förekomst av covid-19 för perioderna 13 mars-30 juni och 24 augusti-15 december, IVA-vårdade mellan 13 mars-15 december. Läs om hur det sett ut inom tandvården.

Förekomst av Covid 19 i olika yrkesgrupper (länk till pdf folkhälsomyndigheten)