Remissvar från TEV – Jämlik tandhälsa

Tandläkare Egen verksamhet har nu skickat in remissvar. Här kan du läsa hela dokumentet.

Pdf för nedladdning

REMISSVAR FRÅN TEV AVSEENDE UTREDNINGEN OM JÄMLIK TANDHÄLSA