Medlemsförmåner

Som medlem i TEV får du automatiskt medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund.

Ett medlemskap i TEV innebär att du som privatpraktiserande tandläkare får inflytande över vilka frågor Sveriges Tandläkarförbund ska driva i sitt odontologiska påverkansarbete och inom munhälsofrågor.

Detta ingår i medlemskapet:

 • Medlemsinloggning till den nya patientservicen Tandläkarportalen, där du kan presentera  din verksamhet och din unika kompetens för nya och nuvarande patienter! Tandläkarportalen är endast öppen för TEVs medlemmar.
 • 30 % lägre pris på Tandläkarförbundets kurser
 • 30 % lägre anmälningsavgift till Odontologisk riksstämma
 • Omvärldsbevakning – tandvårdsnyheter till din e-post
 • Prenumeration på Tandläkartidningen som utkommer med 12 nr/år

Du får även:

 • Stöd med odontologisk experthjälp om du blir anmäld till IVO eller HSAN
 • Tillgång till skriftserien Kunskap & kvalitet
 • Möjlighet att ansöka om stöd från Kamrathjälpen om du får problem i din privatekonomi
 • Möjlighet att vända dig till Tandläkarförbundets nätverk av kollegastödjare – om du behöver ventilera problem på jobbet
 • Tillstånd att använda Tandläkarförbundets logotyp på dina skyltar, hemsida och trycksaker
 • Nyhetsbrev med senaste nytt från både TEV och Tandläkarförbundet
 • Stöd kring de odontologiska riktlinjerna och etiska frågor
 • Medlemskap i den internationella tandläkarorganisationen FDI (Fédération Dentaire Internationale)
 • www.tandlakarforbundet.se/faktabank hittar du råd och regler som gäller för tandvården. Du kan även följa vad Tandläkarförbundet anser och hur vi påverkar tandläkarnas yrkesfrågor.

Eftersom Sveriges Tandläkarförbund är en del av Saco, får du också:

Du kan ansöka om medlemskap på tre olika sätt:

1. Fyll i din ansökan direkt på webben

2. Fyll i och skicka in denna ansökningsblankett: anm-blankett-TEV.
Posta den till TEV, c/o Föreningshuset SEDAB, Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm

3. Maila till info.tev@stlf.se

Varmt välkommen till TEV!