Försäkringar

Kan jag få försäkringar genom TEV?

TEV och Sveriges Tandläkarförbund erbjuder inga försäkringar, varken privata eller  företagsförsäkringar.

Som privatpraktiker kan du hitta alla försäkringslösningar genom branschorganisationen Privattandläkarna. Privattandläkarna erbjuder försäkringar som är utarbetade utifrån tandläkarföretagets situation med de bästa villkoren och priserna.

Läs mer om Privattandläkarnas försäkringar