Kostnadsfri föreläsning torsdag den 15 november för dig som medlem i Göteborg på riksstämman 

Varumärkesbyggande med rätt känsla?

Kom och lyssna på Eva Ossiansson, Varumärkesdoktorn, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

I samband med mässan anordnar vi också vårt årsmöte och i år inleds det med en föreläsning på spännande tema. Så planera redan nu;
torsdag den 15 november kl 15.00 föreläsning och kl 16.00 årsmöte – vi bjuder på dryck och tilltugg!

Varumärkesbyggande med rätt känsla?
I det förändrade medielandskapet har bland annat sociala mediers allt större betydelse för kommunikationen kommit att fullständigt förändra sättet att bedriva marknadsföring på. Idag kan vem som helst, var som helst, när som helst kommunicera och sprida budskap om företag och dess produkter, tjänster och varumärken. Detta ställer allt högre krav på kompetens och förståelse för vår samtida konsumtionskultur och dess drivkrafter. Samtidigt skapar det nya möjligheter för alla former av verksamheter att nå ut till sina kunder, bygga ett eget varumärke och profilera sin verksamhet. Eva Ossiansson kommer att ta med dig på en resa in i en känslodominerad logik och berätta mer om hur du kan använda känslor i varumärkesbyggandet.

Ek Dr Eva Ossiansson är en av Sveriges främsta varumärkesexperter och mest välkända varumärkesforskare. Hon brukar i media kallas för Varumärkesdoktorn. Varumärken är hennes passion och den utgångspunkt varifrån affären skapas. Alla företag och organisationer borde utgå från detta perspektiv för att bli framgångsrika. Hon har forskat om vad kunder känslomässigt upplever vara värden vid konsumtion och hur kommunikation via sociala medier har förändrat affärslogiken och varumärkesarbetet i företag. Eva har en rik erfarenhet av att utarbeta, utveckla och ge stöd i såväl interna som externa varumärkesprocesser. Hon har arbetat med företag som bl.a. Volvo Trucks, Volvo Cars, Jernhusen, MQ och Wallenstam, men även att utveckla attraktiva platser, städer och regioner där hon utvecklat bl.a. Business Improvement District-modellen.