Skip to content

Medlem

Att vara medlem i Sveriges Tandläkarförbund

Sveriges Tandläkarförbund är tandläkarnas gemensamma yrkesorganisation, som samlar alla tandläkare. Vi driver tandläkarnas professionsfrågor, både inom tandläkarkåren och i relationen till myndigheter och tandvården. Vi arbetar också med munhälsofrågor för den breda allmänheten. För att vi ska kunna fortsätta vara ett starkt Tandläkarförbund är det viktigt att du är med. Din röst behövs!

Du som är privatpraktiserande tandläkare får ditt medlemskap i Tandläkarförbundet via riksföreningen Tandläkare – Egen Verksamhet (TEV). Det finns många frågor som är särskilt viktiga för oss privatpraktiserande tandläkare. Vi är nu över 1700 medlemmar i TEV, och vi växer stadigt. Vill du vara med och påverka vår nutid och framtid? Bli medlem du också!

TEV är riksföreningen för dig som driver ditt eget tandvårdsföretag eller är kostnadsställeansvarig inom Praktikertjänst AB. TEV bevakar de frågor som Tandläkarförbundet driver ur ett privattandläkarperspektiv. Du som är anställd tandläkare, antingen privat eller offentligt, blir medlem i Sveriges Tandläkarförbund genom riksföreningen Tjänstetandläkarna som har en profilerad facklig verksamhet med särskilt stöd för dig som är anställd.

www.tandlakarforbundet.se – öppnas i nytt fönster

www.tjanstetandlakarna.se – öppnas i nytt fönster 

Individuellt medlemskap

Inom Sveriges Tandläkarförbund driver TEV frågan om individuellt medlemskap, även kallat enskilt medlemskap eller direktmedlemskap. TEV anser att den nuvarande strukturen med fyra riksföreningar är överflödig, och att alla istället borde få bli medlemmar direkt i Sveriges Tandläkarförbund, som i så fall skulle få ett utvidgat ansvarsområde och byggas ut med den kompetens som nu finns i riksföreningarna. Resten av Sveriges Tandläkarförbund är ännu inte redo för denna förändring, så än så länge behöver du teckna ditt medlemskap genom TEV.

Medlemsförmåner

Ett medlemskap i TEV innebär att du som privatpraktiserande tandläkare får inflytande över vilka frågor Sveriges Tandläkarförbund ska driva i sitt odontologiska påverkansarbete och inom munhälsofrågor.

Du erhåller även medlemsförmåner.

Läs om vad som ingår i medlemskapet och vilka aktuella förmåner du som medlem har.

Medlemsavgift

Medlemskapet i TEV och Sveriges Tandläkarförbund kostar 1700 kr/halvår för dig som är yrkesverksam tandläkare. 

Pensionerade och övriga tandläkare som är yrkesverksamma max upp till 10 timmar per vecka betalar 800 kr/halvår . 

Avgiften faktureras halvårsvis: januari-juni samt juli-december.

Du kan ansöka om medlemskap på tre olika sätt:

1. Fyll i din ansökan direkt på webben

2. Fyll i och skicka in denna ansökningsblankett: anm-blankett-TEV.
Posta den till TEV, c/o Lumaparksvägen 7, 120 31 Stockholm

3. Maila till info.tev@stlf.se

Information om TEV – Tandläkare egen verksamhets behandling av personuppgifter

TEV – Tandläkare egen verksamhet är ansvarig för behandling av personuppgifter som du lämnar vid ansökan om medlemskap och vid senare ändringsanmälningar.
Läs mer om hur vi värnar om dina personuppgifter och hur de används.

Varmt välkommen till TEV!