Enskilt/Individuellt medlemskap

2393140192_5d8896e64f_oInom Sveriges Tandläkarförbund driver TEV frågan om individuellt medlemskap, även kallat enskilt medlemskap eller direktmedlemskap. TEV anser att den nuvarande strukturen med fyra riksföreningar är överflödig, och att alla medlemmar istället borde få bli medlemmar direkt i Sveriges Tandläkarförbund, som i så fall skulle få ett utvidgat ansvarsområde och byggas ut med den kompetens som nu ligger inom riksföreningarna. Resten av Sveriges Tandläkarförbund är ännu inte redo för denna förändring, men då vi har fått detta uppdrag av våra medlemmar kommer vi att fortsätta driva frågan om individuellt medlemskap.