Aktuellt

 • Odontologisk Riksstämma & Swedental 14-16 november 2018 i Göteborg

  Följ med på resan mot framtidens tandvård

  Det råder inte längre någon tvekan om att tandvårdens framtid kommer att vara digital. Därför är digitalisering vårt fokusområde för 2018. Hur kan digital teknik och konventionell god praxis användas ihop på ett framgångsrikt sätt?

  På senare år har Odontologisk Riksstämma & Swedental utvecklats till riktiga internationella event där yrkesverksamma inom dentalbranschen kan lära sig best practice från hela världen.

  Tandvårdspersonal som söker enklare, snabbare, mer exakta och effektivare arbetssätt ska definitivt besöka årets Riksstämma – som ser ut att bli den mest spännande hittills!

  Länk till programmet och registreringen:
  https://invitepeople.com/public/events/10801/seminars/

  Länk till Riksstämman på vår egen webbplats:
  https://tandlakarforbundet.se/riksstamman/

 • Forskningskonferens 4-5 april 2019 i Malmö

  Svenska Tandläkare-Sällskapets odontologiska forskningskonferens, med tema Vetenskap och klinik i samverkan, äger rum den 4-5 april 2019 i Malmö. Syftet med konferensen är att vara en mötesplats för den odontologiska forskningen och de kliniska verksamheterna i tandvården. Forskningen kan inte leva sitt eget liv utan behöver utgå från patienters behov och från all den samlade kunskap som finns inte bara inom akademien utan i hela samhället. Därför är det av högsta prioritet att tandvårdspersonal ute på klinikerna, vårdgivare inom både privat och offentlig verksamhet, akademi och näringsliv samverkar.

  Svenska Tandläkare-Sällskapet vill med detta tema lyfta frågan hur vi bäst tar till vara Sveriges unika möjligheter för att leva upp till att möjliggöra en god oral hälsa och välbefinnande för befolkningen.

  Läs mer om konfernsen

  https://tandlakarforbundet.se/forskning/forskningskonferens/