Aktuellt

 • Svenska Tandläkare-Sällskapets odontologiska forskningskonferens 4-5 april 2019 i Malmö

  Nationellt forum för odontologisk forskning

  Nu är anmälan öppen och den når du via:
  https://tandlakarforbundet.se/forskning/forskningskonferens/

  Svenska Tandläkare-Sällskapets odontologiska forskningskonferens, med tema Vetenskap och klinik i samverkan, äger rum den 4-5 april 2019. Syftet med konferensen är att vara en mötesplats för den odontologiska forskningen och de kliniska verksamheterna i tandvården.

  Varmt välkommen!

  Har du frågor är du välkommen att kontakta:
  Per Vult von Steyern
  ordförande i Svenska Tandläkare-Sällskapet
  per.vult@mah.se

  Agneta Marcusson
  ordförande i Svenska Tandläkare-Sällskapets Stipendienämnd
  agneta.marcusson@regionostergotland.se

 • Årsmöte 2018 torsdag 15 november

  Alla medlemmar inbjudes till årsmöte  i Riksföreningen Tandläkare – Egen Verksamhet

  Årsmötet inleds med föreläsning och därefter årsmöte – vi bjuder på dryck och tilltugg!

  Datum:  Torsdagen den 15 november 2018
  Tid: Kl 16:00 (föreläsningen börjar kl 15.00)
  Plats: Svenska Mässan i Göteborg i samband med Riksstämman och Swedental.
  i lokalen J 1.

  Läs mer och se alla möteshandlingar

 • Kostnadsfri föreläsning torsdag den 15 november för dig som medlem i Göteborg på riksstämman 

  Varumärkesbyggande med rätt känsla?

  Kom och lyssna på Eva Ossiansson, Varumärkesdoktorn, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

  I samband med mässan anordnar vi också vårt årsmöte och i år inleds det med en föreläsning på spännande tema. Så planera redan nu;
  torsdag den 15 november kl 15.00 föreläsning och kl 16.00 årsmöte – vi bjuder på dryck och tilltugg!

  Varumärkesbyggande med rätt känsla?
  I det förändrade medielandskapet har bland annat sociala mediers allt större betydelse för kommunikationen kommit att fullständigt förändra sättet att bedriva marknadsföring på. Idag kan vem som helst, var som helst, när som helst kommunicera och sprida budskap om företag och dess produkter, tjänster och varumärken. Detta ställer allt högre krav på kompetens och förståelse för vår samtida konsumtionskultur och dess drivkrafter. Samtidigt skapar det nya möjligheter för alla former av verksamheter att nå ut till sina kunder, bygga ett eget varumärke och profilera sin verksamhet. Eva Ossiansson kommer att ta med dig på en resa in i en känslodominerad logik och berätta mer om hur du kan använda känslor i varumärkesbyggandet.

  Ek Dr Eva Ossiansson är en av Sveriges främsta varumärkesexperter och mest välkända varumärkesforskare. Hon brukar i media kallas för Varumärkesdoktorn. Varumärken är hennes passion och den utgångspunkt varifrån affären skapas. Alla företag och organisationer borde utgå från detta perspektiv för att bli framgångsrika. Hon har forskat om vad kunder känslomässigt upplever vara värden vid konsumtion och hur kommunikation via sociala medier har förändrat affärslogiken och varumärkesarbetet i företag. Eva har en rik erfarenhet av att utarbeta, utveckla och ge stöd i såväl interna som externa varumärkesprocesser. Hon har arbetat med företag som bl.a. Volvo Trucks, Volvo Cars, Jernhusen, MQ och Wallenstam, men även att utveckla attraktiva platser, städer och regioner där hon utvecklat bl.a. Business Improvement District-modellen.

 • Odontologisk Riksstämma & Swedental 14-16 november 2018 i Göteborg

  Följ med på resan mot framtidens tandvård

  Det råder inte längre någon tvekan om att tandvårdens framtid kommer att vara digital. Därför är digitalisering vårt fokusområde för 2018. Hur kan digital teknik och konventionell god praxis användas ihop på ett framgångsrikt sätt?

  På senare år har Odontologisk Riksstämma & Swedental utvecklats till riktiga internationella event där yrkesverksamma inom dentalbranschen kan lära sig best practice från hela världen.

  Tandvårdspersonal som söker enklare, snabbare, mer exakta och effektivare arbetssätt ska definitivt besöka årets Riksstämma – som ser ut att bli den mest spännande hittills!

  Länk till programmet och registreringen:
  https://invitepeople.com/public/events/10801/seminars/

  Länk till Riksstämman på vår egen webbplats:
  https://tandlakarforbundet.se/riksstamman/

 • Forskningskonferens 4-5 april 2019 i Malmö

  Svenska Tandläkare-Sällskapets odontologiska forskningskonferens, med tema Vetenskap och klinik i samverkan, äger rum den 4-5 april 2019 i Malmö. Syftet med konferensen är att vara en mötesplats för den odontologiska forskningen och de kliniska verksamheterna i tandvården. Forskningen kan inte leva sitt eget liv utan behöver utgå från patienters behov och från all den samlade kunskap som finns inte bara inom akademien utan i hela samhället. Därför är det av högsta prioritet att tandvårdspersonal ute på klinikerna, vårdgivare inom både privat och offentlig verksamhet, akademi och näringsliv samverkar.

  Svenska Tandläkare-Sällskapet vill med detta tema lyfta frågan hur vi bäst tar till vara Sveriges unika möjligheter för att leva upp till att möjliggöra en god oral hälsa och välbefinnande för befolkningen.

  Läs mer om konfernsen

  https://tandlakarforbundet.se/forskning/forskningskonferens/