NYVALD STYRELSE I TEV

Den 20 november 2014 hölls TEV:s årsmöte. Närvarade gjorde ombud från Södra, Västra och NordÖstra lokalavdelningarna, samt inbjudna gäster. Vid årsmötet diskuterades TEV:s verksamhet och hur vi kan på ett bra sätt företräda våra medlemmar inom Tandläkarförbundet

Dessutom fastställdes budgeten och verksamhetsplanen för 2015. Man beslutade även att sänka medlemsavgiften till 3600 kr/år för fullt verksamma medlemmar. Val till ny styrelse genomfördes också.