Om TEV

TEV står för Riksföreningen Tandläkare – Egen Verksamhet. Vi är en medlemsförening för privatpraktiserande tandläkare inom Sveriges Tandläkarförbund. Genom TEV får man medlemskapet i Sveriges Tandläkarförbund.

I TEV och Sveriges Tandläkarförbund är du medlem som tandläkare. TEV och Sveriges Tandläkarförbund arbetar med de odontologiska frågorna och ett påverkansarbete kring odontologi, munhälsa och tandläkaryrket, t.ex. efterutbildning och grundutbildning. Samarbetet mellan de fyra riksföreningarna inom Sveriges Tandläkarförbund är bättre än på många år, och tillsammans arbetar vi inom Tandläkarförbundet för alla 7500 tandläkare i Sverige. Det är viktigt att vara med och påverka framtidens tandvård. Kom med du också!

TEV driver inte företags- och branschfrågor för privatpraktiserande tandläkare. För dessa frågor ansvarar branschorganisationen Privattandläkarna. TEV och Privattandläkarna har ett samarbete kring de frågor som behöver avstämning och samordning. Vi i TEV anser att det är viktigt att som privatpraktiserande tandläkare ha medlemskap i både TEV och i Privattandläkarna.

Du kan ansöka om medlemskap på tre olika sätt:

1. Fyll i din ansökan direkt på webben

2. Fyll i och skicka in denna ansökningsblankett: anm-blankett-TEV.
Posta den till TEV, Box 1217, 111 82 Stockholm

3. Maila till info.tev@stlf.se

Varmt välkommen till TEV!