Årsmöte i Riksföreningen TEV

Årsmöte 2017

Torsdagen den 16 november 2017 kl 16.30 inbjuds alla medlemmar till årsmöte i
Riksföreningen Tandläkare – Egen Verksamhet.

Årsmötet äger rum i samband med Odontologisk Riksstämma & Swedental, på Stockholmsmässan i Älvsjö i sal K15.

Eftersom endast de valda ombuden har yttranderätt på årsmötet, vill vi inbjuda till en öppen frågestund innan själva årsmötet öppnas. En chans för alla medlemmar att ställa frågor och lämna synpunkter på TEVs nuvarande och framtida verksamhet.

Vänligen föranmäl dig till kansliet på info.tev@stlf.se eller 08-6661530
senast onsdag 8 november.
Varmt välkommen!

Alla handlingar och övrig årsmötesinformation kommer att skickas ut per mail 30 dagar före mötet.
De medlemmar som saknar mailadress och önskar rekvirera handlingarna, ombeds att kontakta kansliet för att få handlingarna per post.

Här finner du protokollen från TEV:s årliga föreningsmöten

TEV-protokoll-arsmote-2014

TEV-protokoll-arsmote-2015

TEV-protokoll-arsmote-2016