Enskilt/individuellt medlemskap i Tandläkarförbundet

2393140192_5d8896e64f_o

 

Inom Sveriges Tandläkarförbund driver TEV frågan om individuellt medlemskap, även kallat enskilt medlemskap eller direktmedlemskap. Vi anser att den nuvarande strukturen med fyra riksföreningar är överflödig, och att alla medlemmar istället borde få bli medlemmar direkt i Sveriges Tandläkarförbund, som i så fall skulle få ett utvidgat ansvarsområde och byggas ut med den kompetens som nu finns inom riksföreningarna. Resten av Sveriges Tandläkarförbund är ännu inte redo för denna förändring, men då vi har fått detta uppdrag av våra medlemmar kommer vi att fortsätta driva frågan om individuellt medlemskap.