Vetenskapliga dokument för dentala material

TEV har deltagit i Socialstyrelsens referensgrupp kring vetenskapliga kunskapsdokument för dentala material. Nyligen publicerade Socialstyrelsen en systematisk översikt med titeln Bettskena för barn och ungdomar med symtom relaterade till käkfunktionsstörningar.  Det är en systematisk översikt som sammanfattar den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen om effekterna av olika typer av bettskenor för behandling av symtom relaterade till käkfunktionsstörningar hos barn och ungdomar. Rapporten riktar sig till tandvårdspersonal och beslutsfattare inom tandvården.