Styrelseprotokoll

Styrelsen i Tandläkare – Egen Verksamhet vill ha en öppen dialog med medlemmarna. Därför har styrelsen beslutat att publicera sina sammanträdesprotokoll på webbplatsen.

Vissa punkter på styrelsesammanträdena behandlar Sveriges Tandläkarförbund, som inte har beslutat att publicera sina protokoll. De punkterna är därför markerade med “konfidentiellt”, och TEV:s protokoll publiceras inte i sin helhet.

2019

TEV styrelseprotokoll 3 – 20190610

TEV styrelseprotokoll 2 – 20190412

TEV styrelseprotokoll 1- 20190220

20181115 TEV Konstituerande protokoll

2018

TEV styrelseprotokoll 1 2018

TEV Styrelsemöte 20180220

TEV Styrelsemöte 20180323

TEV Styrelsemöte 20180604

TEV Styrelsemöte 20180817

TEV Styrelsemöte 20181010

2017

TEV-styrelseprotokoll 1-2017-sammandrag

TEV-styrelseprotokoll 2-2017-sammandrag

TEV-styrelseprotokoll 3-2017-sammandrag

TEV-styrelseprotokoll 4-2017-sammandrag

TEV-styrelseprotokoll 5-2017-sammandrag

TEV-styrelseprotokoll 6-2017-sammandrag

TEV-styrelseprotokoll 7-2017-sammandrag

2016

sammandrag-styrelseprotokoll-TEV-160101

sammandrag-styrelseprotokoll-TEV-160307

sammandrag-styrelseprotokoll-TEV-160422

styrelseprotokoll-percapsulam-TEV-160510

sammandrag-styrelseprotokoll-TEV-160817

sammandrag-styrelseprotokoll-tev-161006

2015

sammandrag-styrelseprotokoll-TEV-150608

sammandrag-styrelseprotokoll-TEV-150821

sammandrag-styrelseprotokoll-TEV-151001

sammandrag-styrelseprotokoll-TEV-151110

sammandrag-konstituerande styrelseprotokoll-TEV-151120