Skip to content

TEV – föreningen för privatpraktiserande tandläkare inom Tandläkarförbundet

TEV står för Tandläkare – Egen Verksamhet

Vi är en medlemsförening för alla privatpraktiserande tandläkare inom Sveriges Tandläkarförbund. Det går inte att ha ett direktmedlemskap i Sveriges Tandläkarförbund, utan du som är privatpraktiserande tandläkare får ditt medlemskap genom TEV. TEV driver privattandvårdens frågor inom Sveriges Tandläkarförbund men också gentemot myndigheter och övriga delar av de offentliga samhället.

Sveriges Tandläkarförbund är yrkesorganisationen som samlar Sveriges tandläkare till en gemensam stark samhällsröst för odontologiska frågor. Tandläkarförbundets medlemmar utgörs av privatpraktiserande tandläkare, anställda tandläkare, odontologiska lärare och tandläkarstuderande.