Skip to content

Årsmöte

Årsmöte 2021

Kommer att genomföras 21-22 oktober 2021. TEVs styrelse hoppas att äntligen få välkomna er medlemmar till Steam Hotel i Västerås!

Vi försöker oss på ett nytt sätt för er att kunna föra en dialog med styrelsen samtidigt som vi kommer få information från IVO. Per Vult von Steyern förgyller dagen med protetiska guldkorn! Frågor att diskutera kring är: etik och kvalitet – hur skall vi kunna behålla en odontologi i världsklass? Obligatorisk efterutbildning?! Allt detta och mycket mer för de 50 stycken som kommer till årsmötet med middag och övernattning. Skynda att anmäla er via Föreningshuset.

Anmälan till årsmötet görs via Min Sida:

 https://forening.foreningshuset.se/TEV/loggain.

Riksstämma och årsmöte 2020

Protokoll från mötet hittar du under protokoll.

Datum: 12 november 2020

Alla möteshandlingar finner du nedan:

Kallelse till årsmöte TEV 2020
Årsmöte TEV 12 november 2020 Program
Föredragningslista årsmöte TEV 2020
Mötesregler
Verksamhetsberättelse 2019 TEV
Årsredovisning TEV 2019
Arbetsordning styrelsen 2020
Arbetsordning valberedningen 2020
Arbetsordning revisorerna 2020
Motion 1 2020
Motion om val till förtroendepost 20191004
Förslag till verksamhetsplan 2021
TEV budgetförslag 2021
Attestinstruktion
Valberedningens förslag 2020

Styrelsens protokoll och tidigare årsmötesprotokoll hittar du under Protokoll

Årsmöte 2019

Protokoll från mötet hittar du under protokoll.

Alla medlemmar inbjudes till årsmöte i Riksföreningen Tandläkare – Egen Verksamhet. Vi börjar med en drink kl 17.15 och därefter, kl 17.45, äger själva årsmötet rum. Baren är öppen till kl 19 – sammantaget den ultimata starten på en festlig och trevlig kväll!

Datum: torsdagen den 14 november
Tid: kl 17:15
Plats: Berns salonger i centrala Stockholm

Handlingar

Verksamhetsberättelse TEV 2018
TEV budgetförslag 20191009
Bilaga 7 Mötesregler
Bilaga 8 Föredragningslista årsmote 2019
Bilaga 10 Förslag arbetsordning styrelsen
Bilaga 11 Förslag arbetsordning valberedningen
Bilaga 12 Förslag arbetsordning revisorerna
Bilaga 14 Proposition 1 avseende stadgeändringar 2019
Bilaga 15 Förslag till verksamhetsplan 2020
Bilaga 17.2 Medlemsavgifter 2020
Bilaga 18 Attestinstruktion

Åresredovisning TEV 2018

Valberedningens forslag fortoendevalda vid arsmöte 14 nov 2019 Valberedningens forslag, arvoden, vid arsmöte 14 nov 2019

Motion om val till förtroendepost 20191004
Svar på motion 1

Årsmöte 2018

Handlingar

Attestinstruktion
Budgetförslag TEV 2019
Föredragningslista årsmöte 2018
Förslag arbetsordning revisorerna
Förslag arbetsordning styrelsen
Förslag arbetsordning valberedningen
Förslag ersättnig för förtroendevalda 2019
Förslag medlemsavgifter 2019
Kallelse TEV årsmöte 2018
Mötesregler
Proposition 1. avseende stadgeändringar
Valberedningensforslag 2018 TEV
Verksamhetsplan 2019
Årsredovisning TEV 2017