Skip to content

Detta jobbar vi med

TEV driver ett aktivt påverkansarbete, både inom privattandläkarkåren och gentemot myndigheter

Vi lyfter även egna frågor inom Sveriges Tandläkarförbund. Vi vill avveckla riksföreningarna och istället ha direktmedlemskap i Tandläkarförbundet. Vi vill ha en transparent verksamhet, så att våra medlemmar vet vad vi gör och vilka frågor styrelsen hanterar. Och vi arbetar för att Sveriges Tandläkarförbund ska vara en tydlig röst i det offentliga samhället – särskilt i frågor som berör oss privattandläkare.