Styrelse

Här finner du kontaktuppgifter till de förtroendevalda i TEVs styrelse.

Peter Franzén, ordförande
Peter Franzén är privattandläkare i Norrköping.
Han är även ledamot i Sveriges Tandläkarförbunds styrelse.
peter.franzen.tev@gmail.com

Peter Schulz, vice ordförande
Peter Schulz är privattandläkare i Västerås samt specialisttandläkare i protetik.
Han är även ledamot samt vice ordförande i Sveriges Tandläkarförbunds styrelse.
peterschulz@telia.com

Maria von Beetzen, ledamot
Maria von Beetzen är privattandläkare i Strängnäs samt specialisttandläkare i oral protetik. Hon är även ersättare i Sveriges Tandläkarförbunds styrelse.
mariavonbeetzen@gmail.com

Monica Eklund, kassör
Monica Eklund är privattandläkare i Göteborg.
meklundgbg@gmail.com

Patrik Andrén, ledamot
Patrik Andrén är privattandläkare i Västerås.
Han är även ersättare i Sveriges Tandläkarförbunds styrelse.
patrik.andren@tandlakarnaandren.se