Svenska Tandläkare-Sällskapets odontologiska forskningskonferens 4-5 april 2019 i Malmö

Nationellt forum för odontologisk forskning

Nu är anmälan öppen och den når du via:
https://tandlakarforbundet.se/forskning/forskningskonferens/

Svenska Tandläkare-Sällskapets odontologiska forskningskonferens, med tema Vetenskap och klinik i samverkan, äger rum den 4-5 april 2019. Syftet med konferensen är att vara en mötesplats för den odontologiska forskningen och de kliniska verksamheterna i tandvården.

Varmt välkommen!

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Per Vult von Steyern
ordförande i Svenska Tandläkare-Sällskapet
per.vult@mah.se

Agneta Marcusson
ordförande i Svenska Tandläkare-Sällskapets Stipendienämnd
agneta.marcusson@regionostergotland.se