Svenskarna älskar sin tandvård och allra mest den privata…

Svenskarna är fortsatt fantastiskt nöjda med sin tandvård visar Svenskt Kvalitetsindex nya mätning av tandvården i Sverige. Av de branscher Svenskt Kvalitetsindex årligen mäter fortsätter tandvården att ha de allra nöjdaste kunderna. Med en kundnöjdhet på 79,2 har tandvården som bransch en ohotad förstaplats.

http://www.kvalitetsindex.se/nyhet-tandvard-2019/