Synpunkter på specialistutbildning

Den 6 maj 2015 anordnade Socialstyrelsen en hearing om tandläkarnas specialisttjänstgöring. Därefter gav Socialstyrelsen Sveriges Tandläkarförbund möjligheten att yttra sig om specialistindelningen och specialisttjänstgöring. TEV delar i stort Tandläkarförbundets syn på dessa frågor, men vi vill lyfta några frågor. Läs mer här