Skip to content

Om Tandläkarportalen

Styrelsen i TEV är glada och stolta att  kunna presentera Tandläkarportalen (även kallad CV-portalen). En tjänst där varje medlem kan berätta om sina meriter och fortbildningar, och som samtidigt blir en god patientservice.

Idag har vi ca 1000 besökare varje månad. Personer som söker privattandläkare utifrån ort och/eller behandling.

Tandläkarportalen är unik inom tandvården och konkurrerar inte med närstående organisationers arbete inom utbildningssektorn. Vi hoppas att våra medlemmar skall få stor nytta av den exklusiva patientservice som nu erbjuds.

Tandläkarportalen syftar till:

  • Att våra medlemmar på ett informativt sätt kan delge sin dokumenterade utbildning publikt.
  • Att våra medlemmar sätter patienten i fokus och transparent berättar om sin utbildning.
  • Att våra medlemmar aktivt vill bidra till ett ökat patientinflytande och valmöjlighet inom tandvården.
  • Att stimulera våra medlemmar till ett livslångt lärande.
  • Att visa våra politiker att TEV tar ett delansvar för ett kontinuerligt lärande inom tandvården, och minskar kravet för en offentligt reglerad fortbildning.
  • Att locka ännu fler medlemmar till TEV.
  • Att stimulera vårdsektorn i allmänhet att fortsatt verka för en stärkt ställning för patienten såväl inom tandvård som hälso- och sjukvård.
  • Att bidra till ett ökat medlemsengagemang.
  • Att stimulera kursgivarna till en anpassning av kursverksamheten inom nya pedagogiska modeller och modern kommunikation.

Styrelsens ambition är att informera allmänheten om Tandläkarportalen via lämpliga mediekanaler och i sociala medier. Lanseringskampanjen planeras till början av 2017 och är tänkt att följas upp repetitivt.

Slutligen vill vi trycka på att Tandläkarportalen inte är en statisk produkt, utan ett levande dokument som successivt bör anpassas bl.a. till nya sätt att lära och bedriva fortbildning.

Vi hoppas på stort engagemang hos alla er ute på fältet och tar tacksamt emot synpunkter och tips för fortlöpande förbättringar.

Kontakta oss via info.tev@stlf.se eller maila direkt till oss i styrelsen.

Styrelsens kontaktuppgifter hittar du här

Varma hälsningar,

Styrelsen i TEV

Inloggning och instruktioner för Tandläkarportalen, klicka här→