TEV – riksföreningen för Sveriges privatpraktiserande tandläkare

TEV står för Tandläkare – Egen Verksamhet. Vi är en medlemsförening för alla privatpraktiserande tandläkare inom Sveriges Tandläkarförbund.