TEV och Tandläkarförbundet

På senaste årsmötet beslutades att TEV ska verka för utveckling och förbättring av Tandläkarförbundets styrka och effektivitet. Vi vill reformera strukturen i Sveriges Tandläkarförbund, så att man får en enklare och mer samlad bild över alla de olika verksamheter som idag finns inom förbundet. Dessutom vill vi verka för största möjliga medlemsnytta och en kostnadseffektiv verksamhet.