Utveckling av Tandläkarförbundets kursverksamhet

TEV:s styrelse har under en tid drivit frågan om en utveckling av Tandläkarförbundets kursverksamhet. Vi har ifrågasatt om den nuvarande organisationen med tre regionföreningar är det bästa för att driva en kursverksamhet som är framtidssäkrad. Förbundsstyrelsen ska nu – i dialog med regionföreningarna – uppdra åt Fortbildningsrådet att se över vilka förändringar som måste genomföras för att kvalitetssäkra Tandläkarförbundets kursverksamhet. Förbundsstyrelsen framhåller tre viktiga områden i förändringsarbetet: god samordning, en ekonomisk och effektiv organisation, och en trygg förankring hos medlemmarna.