Verksamhetsutveckling – riksstämman som får bitarna på plats”

…är temat för årets Odontologiska riksstämma som äger rum i Stockholm den 13–15 november. Och liksom tidigare år kommer vi i TEV att finnas med på Tandläkartorget i utställningshallen på Swedental.
Läs mer på https://tandlakarforbundet.se/riksstamman/